Käyttö- ja palveluehdot

pattern

Käyttö- ja palveluehdot “TOUS” of BASIC Verkkosivusto

Viimeisin päivitetty: 25/03/2022

1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Palvelut, jotka BASIC XaaS Oü, www.basic.place ; sen, sen omistajien ja kumppaneiden alaisten tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden luomat verkkosivustot BASIC XaaS Oü, roof ("SE) edellyttävät, että Käyttäjää koskevat seuraavat käyttö- ja palveluehdot ("TOUS"). SE varaa oikeuden päivittää TOUS milloin tahansa tällä ilmoituksella käyttäjälle, joka mainitaan tämän sopimuksen 2. ehdolla ("Muuttuneet ehdot"). TOUSin uusin versio on nähtävissä napsauttamalla profiilisivuni alareunassa olevaa "Käyttö- ja palveluehdot" -linkkiä. Sijoittaja/lahjoittaja/käyttäjä tässä katsotaan henkilöksi tai yhteisöksi, joka on sijoittanut/lahjoittanut olemassa olevan asiakkaan SE:lle ja Käyttäjä on mikä tahansa muu henkilö tai yhteisö, joka jollakin tavalla käyttää Palvelua tai sen osaa.

 

A. Tämä sopimus, joka sisältää viittauksin muita www.basic.place-sivuston ja muiden siihen liittyvien verkkosivustojen ("SE-URL-osoitteet") käyttöä koskevia ehtoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tässä esitetyt lisäehdot ( "Lisäehdot"). Sopimus säätelee tietyn materiaalin käyttöä, sisältää ehdot, joita sovelletaan käytettäessä SE-URL-osoitteita, jotka ovat käyttäjän henkilökohtaisia ja joita ei voi siirtää toiselle henkilölle tai yhteisölle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Käyttäjätilin toimintojen käytöstä (annetulla käyttäjänumerolla alkaen U00001) ja siitä, että kaikki Käyttäjätilin käyttö käyttäjästä riippumatta on täysin tämän sopimuksen ehtojen mukaista. Käyttäjät ovat vastuussa käyttäjän salasanojen, toimien ja jakojen luottamuksellisuuden suojaamisesta.

 

B. SE:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai lopettaa mitä tahansa SE-URL-osoitteiden osa-aluetta tai ominaisuutta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sisältö, saatavuusajat ja pääsyyn tai käyttöön tarvittavat laitteet.

 

2. MUUTETUT EHDOT

SE:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai muuttaa ehtoja, jotka koskevat käyttäjän SE-URL-osoitteiden tai sen osan käyttöä, tai asettaa uusia ehtoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, maksujen lisääminen ja käyttömaksut, Tällaiset muutokset, muokkaukset, lisäykset tai poistot astuvat voimaan välittömästi, kun niistä on ilmoitettu. Ilmoitus voidaan antaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, lähettämällä SE-URL-osoitteisiin, tai sähköpostitse tai perinteisellä postilla tai millä tahansa muulla tavalla, jolla sijoittaja / lahjoittaja / käyttäjä voi saada ilmoituksen siitä. Kaiken SE-URL-osoitteiden käytön käyttäjän toimesta tällaisen ilmoituksen lähettämisen tai muutoin antamisen jälkeen katsotaan käyttäjän hyväksyvän tällaiset muutokset, muutokset tai lisäykset.

 

3. PALVELUJEN KUVAUS

Verkko-omaisuutensa kautta SE-URL tarjoaa Käyttäjälle pääsyn erilaisiin resursseihin, mukaan lukien tiedot, suojattu viestintä, tuote- ja palvelutiedot (yhteisesti "Palvelut"). Palvelut, mukaan lukien mahdolliset päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja/tai uusien verkko-omaisuuksien, projektien ja/tai sivustojen lisäys, ovat TOUS:n alaisia.

 

 

4. LAITTEET

Käyttäjä on vastuussa kaikkien puhelimien, älypuhelimien, tietokonelaitteistojen, ohjelmistojen ja/tai muiden SE-URL-osoitteiden pääsyyn ja käyttöön tarvittavien laitteiden hankkimisesta ja ylläpidosta sekä kaikista niihin liittyvistä maksuista.

 

5. KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖ

A. Käyttäjä saa käyttää SE-URL-osoitteita vain perusteltuihin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa lähettää tai välittää SE-URL:n kautta materiaalia, joka loukkaa tai loukkaa muiden oikeuksia, on perusteetonta, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa, yksityisyyttä tai julkisuusoikeuksia loukkaavaa, mautonta, säädytöntä, hävytöntä tai muuten vastenmielistä, joka kannustaa toimintaan. joka olisi rikos, johtaisi siviilioikeuteen tai muutoin rikkoisi lakia, joka on käyttäjän tai sijoittajan/lahjoittajan sidottu, tai joka ilman SE:n nimenomaista ennakkohyväksyntää sisältää mainoksia tai tarjouspyyntöjä liittyen tuotteisiin tai palveluihin. Mikään käyttäjän käyttäytyminen, joka SE:n harkinnan mukaan rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä SE-URL-osoitetta tai nauttimasta siitä, ei ole sallittua, ellei toisin ole kirjaimellisesti mainittu. Käyttäjä ei saa käyttää SE-URL-osoitteita mainostaakseen tai suorittaakseen kaupallisia palveluita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käyttäjien houkutteleminen muiden SE:n kanssa kilpailevien online-tietopalvelujen tilaajiksi/jäseniksi.

 

B. SE -URL-osoitteet sisältävät tekijänoikeudella suojattua materiaalia, tavaramerkkejä ja muuta omistusoikeudellista tietoa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekstiä, ohjelmia, uutissyötteitä, tunteita, hajuja, makuja, kuvia, ohjelmistoja, valokuvia, videoita, grafiikkaa, musiikkia ja ääni ja SE-URL-osoitteiden koko sisältö, jotka ovat tekijänoikeudella suojattuja Amerikan yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaisesti kollektiivisena teoksena. SE:llä on kaikki oikeudet tällaisen sisällön valintaan, koordinointiin, järjestämiseen ja parantamiseen sekä sen alkuperäiseen sisältöön. Käyttäjä voi ladata SE-palveluille kuuluvaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia SE-URL-osoitteista Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, mikä katsotaan kohtuullisen käytön opin mukaan. Henkilökohtaisen käytön lisäksi Käyttäjällä on oikeus käyttää Materiaalia mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen, joka ei kilpaile SE:n kanssa tai muuten aiheuta vahinkoa tai menetyksiä SE:lle, jos SE tai sen käyttäjät myöntävät luvan tällaiseen kaupalliseen käyttöön. Ellei tekijänoikeuslakien toisin nimenomaisesti sallita, ladatun materiaalin kopioiminen, uudelleenjakaminen, uudelleenlähettäminen, julkaiseminen tai kaupallinen hyödyntäminen ei ole sallittua ilman SE:n ja tekijänoikeuksien haltijan nimenomaista lupaa. Käyttäjä hyväksyy, että se ei hanki omistusoikeuksia lataamalla tekijänoikeudella suojattua materiaalia.

 

C. Käyttäjä ei saa ladata, lähettää tai muuten asettaa saataville SE-URL:ssä mitään tekijänoikeudella, tavaramerkillä tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman kyseisen oikeuden haltijan nimenomaista lupaa ja todistustaakkaa siitä, että materiaali on Tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojaamaton kuuluu Käyttäjälle. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka johtuvat tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta tai mistä tahansa muusta vahingosta, joka johtuu tällaisesta toimituksesta. Lähettämällä materiaalia mille tahansa SE-URL:n julkiselle alueelle Käyttäjä käytännössä myöntää tai takaa, että tällaisen materiaalin oikeudenhaltija on nimenomaisesti myöntänyt SE:lle rojaltit ja luvan sen myyntiin ja vuokraamiseen. SE:llä on myös rojaltivapaa, pysyvä, peruuttamaton, ei-yksinoikeudellinen oikeus ja lisenssi käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa tällaista materiaalia (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisesti ja/tai sisällyttää se muihin teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai tekniikassa, joka on nyt tunnettu tai myöhemmin kehitetty sellaiseen materiaaliin mahdollisesti liittyvien tekijänoikeuksien koko voimassaoloajaksi. Käyttäjät antavat myös kenen tahansa sijoittajan päästä käsiksi, katsella ja tallentaa tai jäljentää materiaalia sijoittajan henkilökohtaiseen käyttöön ja käydä kauppaa materiaalille annettujen hintojen ja käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä myöntää täten SE:lle oikeuden poistaa, muokata, kopioida, julkistaa ja jakaa kaikkea materiaalia, jonka sijoittajat/lahjoittajat ja rekisteröityneet käyttäjät ovat asettaneet saataville SE-URL:ssä. D. Edellä olevat 5 jakson määräykset ovat SE:n ja sen kolmansien osapuolien sisällöntuottajien ja lisenssinantajien eduksi, ja jokaisella on oikeus vaatia ja panna täytäntöön tällaisia määräyksiä suoraan tai omasta puolestaan SE:n järjestelmän ylläpitämiseksi.

 

6. PALVELUJEN KÄYTTÖ

Palvelut voivat sisältää sähköpostipalveluita, ilmoitustaulupalveluita, chat-alueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia verkkosivuja, kalentereita, valokuva-albumeja, tiedostokaappeja ja/tai muita viesti- tai viestintäpalveluita, jotka on suunniteltu mahdollistamaan käyttäjän kommunikointi muiden kanssa (kukin "Viestintäpalvelu" ja yhteisesti "Viestintäpalvelut"). Käyttäjä sitoutuu käyttämään Viestintäpalveluita vain sellaisten viestien ja materiaalien lähettämiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen, jotka ovat asianmukaisia ja soveltuvin osin liittyvät kyseiseen viestintäpalveluun. Esimerkkinä, ei rajoituksena, Käyttäjä hyväksyy, että Viestintäpalveluita käyttäessään Käyttäjä ei: ·Käytä Viestintäpalveluita kyselyihin, kilpailuihin, pyramidihuippuihin, ketjukirjeisiin, roskapostiin, roskapostiin tai mihinkään päällekkäisyyteen tai ei-toivotut viestit (kaupalliset tai muut) SE-verkon ulkopuolella. -Haljaa, pahoinpitele, ahdistele, vainoa, uhkaa tai muuten loukkaa sijoittajien laillisia oikeuksia (kuten oikeuksia yksityisyyteen ja julkisuuteen). ·Julkaise, julkaise, lataa, jaa tai levitä mitä tahansa sopimatonta, hävytöntä, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, sopimatonta tai laitonta aihetta, nimeä, materiaalia tai tietoa. ·Lähetä tai muutoin saattaa saataville tiedostoja, jotka sisältävät kuvia, valokuvia, ohjelmistoja tai muuta materiaalia, joka on suojattu immateriaalioikeuksilla, mukaan lukien esimerkkinä, ei rajoituksena, tekijänoikeus- tai tavaramerkkilailla (tai yksityisyyden tai julkisuuden oikeuksilla), ellei Käyttäjä omistaa tai hallitsee niihin liittyviä oikeuksia tai hän on saanut kaiken tarvittavan suostumuksen tehdäkseen samoin. ·Käytä mitä tahansa materiaalia tai tietoa, mukaan lukien kuvat tai valokuvat, jotka on asetettu saataville Palveluiden kautta, millään tavalla, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen, mukaan lukien kolmannet osapuolet, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta tai muuta omistusoikeutta. Lataa tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, cancelbotteja, vioittuneita tiedostoja, rootkit-ohjelmia tai muita vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen käyttäjän tietokoneen toimintaa tai toisen käyttäjän omaisuutta. ·Lataa mikä tahansa viestintäpalvelujen toisen käyttäjän lähettämä tiedosto, jonka käyttäjä tietää tai jonka hänen pitäisi kohtuudella tietää ja joita ei voida laillisesti jäljentää, näyttää, suorittaa ja/tai jakaa tällä tavalla. ·Väärennä tai poista tekijänoikeuksien hallintatietoja, kuten tekijänmerkintöjä, laillisia tai muita asianmukaisia huomautuksia tai ohjelmiston tai muun ladatun tiedoston tai tekstin alkuperän tai lähteen omistusoikeudellisia merkintöjä tai merkintöjä. · Rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä viestintäpalveluita ja nauttimasta niistä. ·Asua toisen käyttäjän tai sijoittajien/lahjoittajien tilassa ·Rikkoo kaikkia käytännesääntöjä tai muita ohjeita, joita voidaan soveltaa mihin tahansa tiettyyn viestintäpalveluun. · Kerää tai muuten kerää tietoja muista käyttäjistä, mukaan lukien sähköpostiosoitteet. ·Rikkoo kaikkia sovellettavia lakeja tai määräyksiä. ·Luo tai varastaa henkilöllisyyttä toisen käyttäjän harhaanjohtamiseksi. ·Käytä, lataa tai muuten kopioi tai toimita (maksua vastaan tai maksutta) henkilölle tai yhteisölle mitä tahansa Palveluiden käyttäjähakemistoa tai muita käyttäjä- tai käyttötietoja tai niiden osia. SE:llä ei ole velvollisuutta valvoa viestintäpalveluita. SE varaa kuitenkin oikeuden tarkastella Viestintäpalveluihin ja niiden kautta lähetettyä materiaalia (myös epäolennaista) sekä poistaa ja ratkaista kaikki materiaalit ja aineettomat oman harkintansa mukaan. SE varaa oikeuden poistaa ladatun materiaalin ja lopettaa Käyttäjän pääsyn johonkin tai kaikkiin viestintäpalveluihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä. SE varaa oikeuden milloin tahansa paljastaa mitä tahansa tietoja, joita se pitää tarpeellisina sovellettavan lain, asetuksen, oikeudellisen prosessin tai hallituksen pyynnön täyttämiseksi, tai muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa tietoja tai materiaaleja kokonaan tai osittain, vaarantaa sijoittajiensa / lahjoittajiensa ja rekisteröityneiden käyttäjiensä sekä käyttäjien oikeusturvan ja/tai nimettömyyden mainitussa järjestyksessä SE:n oman harkinnan mukaan. Viestintäpalveluihin ladatun materiaalin käyttöä, jäljentämistä ja/tai levittämistä koskevat rajoitukset voivat koskea. Käyttäjä on vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta, jos Käyttäjä lataa materiaalia. Ole aina varovainen luovuttaessasi henkilökohtaisia tunnistetietoja Viestintäpalveluissa. SE pyrkii kontrolloimaan ja tukemaan missä tahansa Viestintäpalvelussa olevaa sisältöä, viestejä ja tietoja ja aikoo pitää ne poliittisesti korrektina, joten SE vaatii nimenomaisesti kaiken vastuun liittyen Viestintäpalveluihin ja kaikkiin sijoittajien, lahjoittajien ja käyttäjien toimiin. S:n osallistuminen viestintäpalveluihin, Tokenin omistajat, johtajat ja isännät eivät ole valtuutettuja SE:n edustajia, eivätkä heidän näkemyksensä välttämättä vastaa SE:n näkemyksiä.

 

7. KÄYTTÖTILI, SALASANA JA TURVALLISUUS

Käyttäjien on täytettävä muutama asia avatakseen tilin; Saadakseen ylennyksen sijoittajaksi/lahjoittajaksi hänen on täytettävä rekisteröintiprosessi toimittamalla SE:lle ajantasaiset, täydelliset ja tarkat tiedot KYC-lomakkeen kehotusten mukaisesti. Sijoittajan/lahjoittajan ja/tai käyttäjän on pidettävä nämä tiedot jatkuvasti ajan tasalla! Käyttäjät valitsevat myös salasanan ja saavat käyttäjänumeron (alkaen U00001). Käyttäjä on täysin vastuussa Käyttäjän salasanan ja tilin luottamuksellisuuden säilyttämisestä tämän Sopimuksen kohdan 1A ("Ehtojen hyväksyminen") mukaisesti. Lisäksi Käyttäjä on täysin vastuussa kaikista käyttäjän tilillä tapahtuvista toiminnoista. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan SE:lle välittömästi käyttäjän määrittämän Käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaloukkauksista. SE ei ole vastuussa mistään menetyksistä, joita käyttäjälle saattaa aiheutua siitä, että joku muu käyttää Käyttäjän salasanaa tai tiliä joko käyttäjän tietämättä tai tietämättä. Käyttäjä voi kuitenkin olla vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat SE:lle, sen jäsenille ja käyttäjille tai kolmansille osapuolille, jos joku muu on käyttänyt Käyttäjätiliä tai salasanaa. Käyttäjä ei saa käyttää kenenkään muun tiliä milloin tahansa ilman tilinhaltijan lupaa. Tilinomistaja on kaikissa olosuhteissa vastuussa tilinsä käytöstä riippumatta mahdollisesta luvasta, jonka tilinomistaja on antanut tilinhaltijan tiliä käyttävälle henkilölle. SUOSITTELEMME MULTIFAKTORIN TUNNISTUKSEN KÄYTTÖÄ!

 

8. SE:STÄ SAATAVILLA OLEVISTA OHJELMISTOISTA JA OHJELMISTA ERITTÄIN ILMOITUS

Kaikki ohjelmistot, jotka on asetettu ladattavaksi tai käytettäväksi SE-URL:n palveluista ("Ohjelmisto") ovat SE:n ja/tai sen toimittajien tekijänoikeudella suojattua työtä. Ohjelmiston käyttöä säätelevät mahdollisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot, joka tulee Ohjelmiston mukana tai sisältyy siihen ("Lisenssisopimus"), loppukäyttäjä ei voi asentaa mitään ohjelmistoa, jonka mukana tulee tai joka sisältää Lisenssisopimus, ellei hän ensin hyväksy lisenssisopimuksen ehtoja. Ohjelmisto on ladattavissa ja käytettävä SE-URL:stä vain loppukäyttäjien käyttöön lisenssisopimuksen mukaisesti. Ohjelmiston kaikenlainen kopioiminen tai jakelu, joka ei ole lisenssisopimuksen mukainen, voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. SE hakee enimmäiskorvausta sellaiselta henkilöltä/yhteisöltä, joka on rikkonut lisenssisopimusta.

OHJELMISTON KOPIOINTI TAI JÄLJENTÄMINEN MIHIN MUIHIN PALVELIMIIN TAI SIJAINTIIN EDELLÄ RAJOITTAMAAN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY, ellei TÄLLAINEN TALLENNUS TAI JAKELU OLE NIMENOMAISESTI ILMOITETTUJA. OHJELMISTO ON TAKUUTETTU, JOS KAIKKI, VAIN SIJOITTAJIEN/LAHJOITTAJIEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. - JA LUOKSI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TAKUUTTA SE KIISTÄÄ TÄMÄN KAIKKI OHJELMISTON TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN lukien KAIKKI TAKUUT JA EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, OSASTOLUOKITUKSESTA, ILMOITUKSESTA, VASTAUKSISTA. SE VOI SAATTAA ASETTAA KÄYTTÖAVUSTASI OSANA PALVELUJA TAI OHJELMISTOISSA TUOTTEITA, TYÖKALUJA JA APUAPUA KÄYTTÖÄ JA/TAI LATAAMISTA VARTEN. SE EI ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA TULOSTEN TAI TULOSTEN TARKKUUDESTA, JOKA JOHTAA MIKÄÄN TÄLLAISTEN TYÖKALUJEN JA APUOHJELMAN KÄYTÖSTÄ. KUNNITTAA MUIDEN SIJOITTAJIEN JA KÄYTTÄJIEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA KÄYTETTÄESSÄ PALVELUISSA SAATAVILLA OLEVIA TYÖKALUJA JA APUOHJEITA.

 

9. ERITYISILMOITUS SE-URL:STÄ SAATAVILLA OLEVISTA ASIAKIRJOISTA

Lupa käyttää Asiakirjoja, joita ei ole suojattu allekirjoituksella ja jotka ovat kaikkien saatavilla (kuten tiedotteet, lehdistötiedotteet, tietolomakkeet ja usein kysytyt kysymykset) Palveluista myönnetään edellyttäen, että (1) alla oleva tekijänoikeusilmoitus esiintyy kaikissa kopioissa ja että sekä tekijänoikeusilmoitus että vain tiedottavaan ja ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä kopioida tai julkaista missään verkkotietokoneessa eikä lähetetä missään mediassa, ja

(3) Asiakirjoihin ei tehdä muutoksia. Akkreditoidut oppilaitokset, kuten yliopistot, yksityiset/julkiset korkeakoulut ja valtion yhteisön korkeakoulut, voivat ladata ja kopioida asiakirjoja luokkahuoneessa jaettavaksi. Jakelu luokkahuoneen ulkopuolella edellyttää nimenomaista kirjallista lupaa. Käyttö muihin tarkoituksiin voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. SE hakee enimmäiskorvausta henkilöltä/yhteisöltä, joka on rikkonut tätä sopimusta.

TEKIJÄNOIKEUDET SE JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA TIETOJA PALVELUJEN OSAAN JULKAISTUJEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN SOVELTUVUUDESTA MINÄÄN TARKOITUKSEEN. KAIKKI TÄLLAINEN ASIAKIRJA JA NIIHIN LIITTYVÄ GRAFIKKA TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. SE JA/TAI SEN VASTAAVAT TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT TÄMÄN KAIKKI TAKUUT JA EHDOT TÄMÄN TIETOJEN KOSKESSA, MUKAANLUUN KAIKKI TAKUUT JA EHDOT KAUPPA-, OSAPUOLELLISESTI, NIMENOMAISESTA, VASTUULLISESTA OMISTUKSESSA SE JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISSÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTOJEN MENETTÄMISESTÄ, TAI MUUN TUOTANNON TAI TOIMITTAJISTA PALVELUISTA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN TAI SUORITTAMISEEN TAI SIIHEN. PALVELUISSA JULKAISUT ASIAKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT GRAFIIKKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ TEKNISET EPÄTARKKUUKSIA TAI TYPOGRAAFISET VIRHEITÄ. MUUTOKSET LISÄTÄÄN TÄSSÄ OLEVIA TIETOJA AJAN. SE JA/TAI SEN TOIMITTAJAT VOIVAT TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSET TUOTTEISIIN JA/TAI OHJELMOIHIN SE MILLOINkin.

 

10. SE:lle TOIMITTAMAT TAI SE:N SE-URL-OSOTEISSA LÄHESTETTÄMÄT AINEISTOT

SE JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISSÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTOJEN MENETTÄMISESTÄ, TAI MUUN TUOTANNON TAI TOIMITTAJISTA OHJELMISTON, ASIAKIRJOJEN, PALVELUJEN TARJOTTAMINEN TAI TARJOTTAMINEN EIVÄTTÖ TAI PALVELUISTA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN TAI SUORITTAMISESTA TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ. SE vaatii kaikki tarvittavat oikeudet (tässä "lisenssioikeudet") materiaaleihin, jotka Käyttäjä toimittaa SE-URL-osoitteelle (mukaan lukien palaute ja ehdotukset) tai lähettävät, lataavat, syöttävät tai lähettävät sen sijoittajien, lahjoittajien ja käyttäjien tarkistettavaksi. SE:n yksityinen yhteisö (kukin "ehdotus" ja yhdessä "lähetykset"). Kuitenkin lähettämällä, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä ("Julkaisemalla") Käyttäjä myöntää SE:lle ja tarvittaville alilisenssinhaltijoille lisenssioikeudet, jotka sisältävät luvan käyttää Käyttäjän lähetystä heidän Internet-liiketoimintansa toiminnan yhteydessä (mukaan lukien, ilman rajoitus, kaikki SE-palvelut), mukaan lukien rajoituksetta oikeudet: kopioida, levittää, lähettää, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, jäljentää, muokata, kääntää ja muotoilla uudelleen Käyttäjän aineistoa; julkaista Käyttäjätunnuksen tai profiilissani Käyttäjän Ilmoittautumisen yhteydessä aktivoidut tiedot; ja oikeus alilisensoida kyseiset oikeudet mille tahansa Palvelun toimittajalle. Korvaus maksetaan lisenssisopimuksen mukaisesti Käyttäjän sisällön käytöstä ja taloudellisesta hyödystä; ja oikeus alilisensoida kyseiset oikeudet mille tahansa Palvelun toimittajalle. SE ei ole velvollinen julkaisemaan tai käyttämään mitä tahansa Käyttäjän tarjoamaa Lähetystä, ja SE voi poistaa minkä tahansa Lähetyksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Lähettämällä lähetyksen käyttäjä takaa ja edustaa omistavansa tai muutoin hallitsevansa kaikki käyttäjän lähetyksen takuut näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla, mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut, joita Käyttäjä tarvitsee toimittamaan, lähettämään, lataamaan, syöttämään tai lähettämään esitykset. Yllä esitetyn takuun ja esityksen lisäksi Lähettämällä Lähetyksen, joka sisältää tärinää, kuvia, valokuvia, kuvia tai jotka ovat muuten kokonaan tai osittain graafisia ("kuvat"), Käyttäjä takaa ja vakuuttaa, että

(a) Käyttäjä on tällaisten kuvien tekijänoikeuksien omistaja tai että tällaisten kuvien tekijänoikeuksien omistaja on antanut käyttäjälle luvan käyttää tällaisia kuvia tai mitä tahansa tällaisten kuvien sisältämää sisältöä ja/tai kuvia käyttäjän käyttötavan ja tarkoituksen mukaisesti ja näiden käyttöehtojen ja palveluiden muutoin sallimalla tavalla,

 (b) Käyttäjällä on tarvittavat oikeudet myöntää näissä käyttöehdoissa kuvatut lisenssinsaajat ja alilisenssejä

(c) että jokainen tällaisissa kuvissa kuvattu henkilö on antanut suostumuksensa kuvien käytölle näissä käyttöehdoissa tarkoitetulla tavalla, mukaan lukien esimerkiksi, mutta ei rajoituksena, jakelu, julkinen näyttäminen ja tällaisten kuvien jäljentäminen. d) Käyttäjä noudattaa sovellettavia tekijänoikeuslakeja aina Palveluita käyttäessään, eikä mikään tässä TOUS:ssa ole ristiriidassa pakollisen tekijänoikeuslainsäädännön tai tuomioistuimen päätöksen kanssa, joka Käyttäjää tai SE:tä sitoo. Julkaisemalla kuvia käyttäjä antaa luvan

(a) kaikille sijoittajille / lahjoittajille ja rekisteröityneille käyttäjille. käyttäjän yksityisestä yhteisöstä/sosiaalisesta verkostosta SE:ssä (jokaiselle sellaiselle sijoittajien/lahjoittajien ja rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla olevalle kuvalle tällaisesta yksityisestä yhteisöstä) ja/tai,

(b) suurelle yleisölle (jokaiselle sellaiselle kuvalle, joka on saatavilla kaikkialla Palveluissa, paitsi yksityisessä yhteisössä) luvan käyttää Käyttäjän kuvia näiden käyttöehdoissa sallitun palvelun käytön yhteydessä. Palvelut (mukaan lukien, esimerkiksi, mutta ei rajoituksena, tulosteiden ja lahjatavaroiden tekeminen, jotka sisältävät tällaisia kuvia) ja mukaan lukien rajoituksetta yksinoikeus, maailmanlaajuinen rojaltilisenssi: kopioida, levittää, lähettää, julkisesti näyttää , julkisesti esittämään, jäljentämään, muokkaamaan, kääntämään ja muotoilemaan Käyttäjän kuvia anonymiteetin ja vain ID-numeron perusteella tunnistamisen varmistamiseksi, jotta varmistetaan rojaltit ja oikeus alilisensoida kyseiset oikeudet mille tahansa Palvelun toimittajalle rojaltimaksun liittämiseksi Käyttäjän tiliin . Edellisissä virkkeissä Kuville myönnetyt lisenssit päättyvät, kun Käyttäjä poistaa käyttäjätilin kokonaan, edellyttäen, että lopettaminen ei vaikuta tällaisten kuvien yhteydessä myönnettyihin lisensseihin ennen kuin Käyttäjä poistaa Käyttäjätilin kokonaan. Tämän jälkeen tälle Käyttäjälle ei makseta korvausta Käyttäjän kuvan käytöstä. Muut kuviin liittyvät käyttäjät ja sijoittajat / Lahjoittajat ja rekisteröityneet käyttäjät voivat silti saada korvauksensa niin kauan kuin heidän tilinsä on aktiivinen.

 

11. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE; VASTUUN RAJOITUKSET

A. VAIKKA SE:N YDINVAKAMUKSEENA JA TAVOITTEENA ON TURVATA JATKUVA NIMEELLINEN PALVELU SIJOITTAJILLE/LAHJOITTAJILLE JA KÄYTTÄJILLE, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI, ETTÄ SE-URL-osoitteen KÄYTTÖ ON SE-KÄYTTÄJÄN AINOASTA RISKIÄ. KOHTAVAT TYÖNTEKIJÄT, AGENTAJAT, KOLMANSIEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TARJOAJAT TAI LISENSSIEN MYÖNTÄJÄT TAKAA, ETTÄ SE-URL-osoite ON KESKEYTTÖÖN TAI VIRHEETTÖMÄN; EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SE-URL-OSOITTEIDEN KÄYTÖSTÄ SAAVUTETTUISTA TULOKSISTA TAI SE-URL:N KAUTTA TOIMITETTUJEN TIETOJEN, PALVELUN TAI TUOTTEIDEN TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI SISÄLTÖÄ. TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUITA, MUKAANLUVAT MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN OMISTUSTAKUITA TAI OSUUDETTUJA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDEN TAI OSAPUOLELLE OSAPUOLELLE TÄTÄ SOPIMUSTA SOVELLETTAVIEN LAKEIDEN MUKAISESTI EI SULJETTAA, RAJOITTAMISTA TAI MUUTOKSET. C. TÄMÄ VASTUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE KÄYTETÄÄN KAIKKIIN VAHINGOIHIN TAI VAHINGOIHIN, JOITA AIHEUTTAA MIKKI SUORITUSVIRHEET, VIRHEET, PUITTEET, KESKEYTYS, POISTAMINEN, VIKA, KÄYTTÖVIIVE, TIEDONSIIRTOON TAI LÄHETYS, TIETOKONEEN VASTUU TAI VIRUS. TIETOJEN VAIHTAMINEN TAI KÄYTTÖ SOPIMUSRIKKOMUKSESSA, VOIMASSA KÄYTTÄYTYMISESSÄ, HUOMATTUMUKSESSA TAI MUUN TOIMINNAN SYYN AIKANA. KÄYTTÄJÄ TUNNUSTAA ERITYISESTI, ETTÄ SE EI OLE VASTUUSSA MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HYVÄKSYVÄSTÄ, LOUKKAAVASTA TAI LAITONTA KÄYTTÄMISESTÄ JA ETTÄ EDELLÄ OLEVIEN LUOPUJEN AIHEUTTAMA VAHINGORISKKI ON KOKONAAN KÄYTTÄJÄLLÄ. KÄYTTÄJÄ VOI MYÖS PYYDÄ SIJOITTAJAA TAI VANHEMPÄÄ KÄYTTÄJÄTÄ JA SE:N APUA KÄYTTÄJÄN RATKAISEMESSA TÄLLAISTA VÄÄRINKÄYTTÖÄ. D. SE TAI MITÄÄN SE-URL-OHJELMAN TAI SE-OHJELMISTON LUOMISTA, TUOTTAMISESSA TAI JAKELUA OSALLISTUVAT HENKILÖT TAI YKSIKÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISSÄÄN VAHINGOISTA, MUKAANLUUN ILMAN RAJOITUKSIA, SUORATA, EPÄSUORA, ERITTÄIN SAMANTONTA. SE-URL-OSOITTEIDEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTYMÄSTÄ JOHTUNUT RANGAISTUSVAHINGOT. KÄYTTÄJÄ MYÖNTÄÄ, ETTÄ TÄMÄN OSION EHDOT KOSKEVAT KAIKKEAN SIVUSTON SISÄLTÖÄ. E. YLLÄ EHDOTETTUJEN EHTOJEN LISÄKSI SE EIVÄT SE EIVÄT SEN SISÄLLÖKUMPPANIt OLE VASTUUSSA SYYSTÄ TAI KESTOSTA RIIPPUMATTA MISTÄÄN VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUKSISTA, PUUTTOMISTA TAI MUISTA VIRHEISTÄ, TAI MUISTA VIRHEISTÄ TAI UNTIMEDON CONTINALINEN TAI UNTIMEDIN MUODOSSA. SE-URL-OSOITTEET TAI MISTÄÄN VIIVEESTÄ TAI KESKEYTYKSESTÄ NIIDEN VÄLITTÄMISESSÄ KÄYTTÄJÄLLE TAI MISSTÄ NIISTÄ JOHTUVISTA VAATIMUKSISTA TAI tappioista, MITÄÄN EDELLÄ OLEVISTA OSAPUOLISTA EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAHTUMATTA. LUONTO, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITETTUT TUOTOT, RANGAISTUKSET TAI VÄLILLISET VAHINGOT. F. ENNEN VAIHTOLAINAN, VARATTEEN, OSAKKEEN, VAKKAAN TAI MUUDEN OMAISUUSKAUPPAAN TOTEUTTAMISTA KÄYTTÄJÄT ON NEUVOTTAVAT NEUVOTTELUA VÄLITTÄJÄSI TAI MUUN TALOUDELLISEN EDUSTAJAN KANSSA MUUT TIEDOT TAI TARKISTAMISEKSI. SE, SEN TYTÄRYHTIÖT, TIETOJEN TARJOAJAT TAI SISÄLTÖKUMPPANIET EIVÄT OLE VASTUUSSA ANNETTUJEN TIETOJEN PERUSTEESTA SIJOITUSPÄÄTÖKSISTÄ. SE EIKÄ SEN TYTÄRYHTIÖT, TIETOJEN TARJOAJAT TAI SISÄLLÖKUmppanit EIVÄT TAKAA TAI TAKAA NÄIDEN TIETOJEN OIKEUSTA, JÄRJESTYKSYTTÄ, TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. LISÄKSI EI OLE MITÄÄN TAKUITA TIETOJEN KÄYTÖSTÄ SAAVUTETTUSTA TULOKSISTA. G YLIVOIMAINEN ESTE – KUPPAN OSAPUOLET EI OLE VASTUUSSA TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN TOIMINNAN VÄLITTÖMISISTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA, JUMALAIDEN, COODRIOT, WARACILTORIA, MWARACILITARIA, MUUTA VALTAISTA, LAITE- JA/TAI OHJELMISTON VIRHEISTÄ JA/TAI TELEVIESTINTÄVIRHEISTÄ JOHTAVAT ONNETTOMUKSET, PALVELUKATKOT, VIRTAKATKOT, VERKKOPIKAKAT, KOLMANSIEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIEN (MUKAANMUKAAN TARJOAJIEN PALVELUJEN) VIKA. OSAPUOLEN, JOIHIN TÄLLAINEN TAPAHTUMA VAIKUTTAA, ON ILMOITETTU TOISELLA OSAPUOLELLE ENINTÄÄN KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN KUULUUDESSA SEN TAPAHTUMISTA. TÄMÄN SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ON SITÄ SUOMEN LAIN MUKAINEN NIIKKAAN, NIIKKA TÄLLAINEN TAPAHTUMA ESTÄÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISTA VELVOITTEETTA TÄYTTÄMISTÄ.

 

 

12. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLEN SIVUILLE

TÄMÄN ALUEEN LINKIT ANTAAVAT POISTUT SE-SIVUSTOSTA. LINKITEETTY SIVUSTO EI OLE SE:N HALLINTAAN, JA SE EI OLE VASTUUSSA MINkään LINKITETYN SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ TAI LINKITETYN SIVUSTON SISÄLTÖSTÄ TAI MITÄÄN TÄNALLISTEN SIVUSTOJEN MUUTOKSET TAI PÄIVITYKSET. SE EI OLE VASTUUSSA TÄNALLISTEN SIVUSTOJEN MUUTOKSET TAI PÄIVITYKSET. SE EI OLE VASTUUSSA VERKKOKÄYTTÄMISESTÄ TAI MISSÄÄN MUISTA LÄHETTÄMISESTÄ MITÄ tahansa LINKITETTYÄ SIVUSTOA. SE TARJOAA NÄMÄ LINKIT SINULLE VAIN EDELLYTTÄMISEKSI, EIKÄ MIKÄÄN LINKKEJEN SISÄLLYTTÄMINEN EI MERKITÄ SE:N ANTAMISTA SIVUSTOA. SE on kolmansien osapuolten, sijoittajien ja käyttäjien toimittaman sisällön jakelija (eikä julkaisija). Näin ollen SE:llä ei ole sen enempää toimituksellista määräysvaltaa tällaiseen sisältöön kuin julkisella kirjastolla, kirjakaupalla tai lehtikioskilla. Kaikki mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset tai muut tiedot tai sisältö, jotka kolmannet osapuolet, mukaan lukien tiedontarjoajat, käyttäjät tai muut SE-URL-osoitteiden käyttäjät, ilmaisevat tai asettavat saataville, ovat asianomaisten kirjoittajien tai tekijöiden omia. jakelija(t) eikä SE. SE tai mikään kolmannen osapuolen tietojen tarjoaja ei takaa minkään sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä, eikä sen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Monissa tapauksissa SE-URL-osoitteiden kautta saatavilla oleva sisältö edustaa kyseisen tiedon tarjoajan, käyttäjän tai muun sellaisen käyttäjän mielipiteitä ja arviota, joka ei ole tehnyt sopimusta SE:n kanssa. SE ei tue eikä ole vastuussa minkään muiden kuin SE:n valtuutettujen työntekijöiden tiedottajien tai sijoittajien/lahjoittajien virallisissa tehtävissään SE-URL-osoitteessa antamien mielipiteiden, neuvojen tai lausuntojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta. SE ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän luottamisesta SE-URL:n kautta saatuihin tietoihin. Käyttäjän vastuulla on arvioida minkä tahansa SE:n kautta saatavan tiedon, mielipiteen, neuvon tai muun sisällön oikeellisuutta, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä. Pyydä tarvittaessa ammattilaisten neuvoja tietyn tiedon, mielipiteen, neuvon tai muun sisällön arvioinnissa.

 

13. PYYTÄMÄTÖN IDEAN LÄHETTÄMISKÄYTÄNTÖ

SE TAI MITÄÄN SEN TYÖNTEKIJÖITÄ EIVÄT HYVÄKSY TAI HARKAA EI-TOITOJA IDEOITA, MUKAANLUUN IDOITOJA UUSIA MAINOKSIA, KAMPANJAA, UUSIA KAMPANJAA, UUSIA TUOTTIA TAI TEKNOLOGIIA, PROSESSIA, MATERIAALEJA, MARKKINOIDEN MYÖNTÄMISEEN NÄYTTEET, DEMOSIT TAI MUUT TYÖT. TÄMÄN SÄÄNNÖN AINOANA TARKOITUS ON VÄLTETTÄVÄT MAHDOLLISET VÄÄRIYMMÄRITTÖMÄT TAI RIISTAT, KUN SE:N TUOTTEET, PALVELUT TAI MARKKINOINTISTRATEGIAT SAATTAVAT NÄYTETÄÄ SAMANLALAISILTA KUIN SE ON LÄHETETTY.

 

14. SEURANTA

SE:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa SE-URL-osoitteiden sisältöä, mukaan lukien chat-huoneet ja foorumit, määrittääkseen tämän sopimuksen ja SE:n vahvistamien toimintasääntöjen noudattamisen sekä noudattaa kaikkia lakeja, määräyksiä tai valtuutettuja hallituksen pyynnöstä. SE:llä on oikeus oman harkintansa mukaan muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa materiaalia, joka on lähetetty SE-URL-osoitteeseen tai julkaistu. Rajoittamatta edellä mainittua, SE:llä on oikeus poistaa kaikki materiaali, jonka SE oman harkintansa mukaan katsoo uhkaavan SE:n sijoittajia/lahjoittajia ja käyttäjiä tai rikkovan tämän säännöksiä tai muuten moitittavana.

15. KORVAUS

Käyttäjä sitoutuu puolustamaan, korvaamaan ja pitämään vaarattomina SE:tä ja sen vastaavia johtajia, virkamiehiä, valvojia, jäseniä, työntekijöitä ja edustajia kaikkia vaateita ja kuluja vastaan, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka johtuvat sijoittajan/lahjoittajan ja/tai SE:n käytöstä. Käyttäjä ja käyttäjätilisi.

 

16. PÄÄTTYMINEN

SE tai Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa. SE voi irtisanoa Sopimuksen jäädyttämällä Käyttäjätilin ja ilmoittamalla asiasta käyttäjälle ottamalla yhteyttä käyttäjään millä tahansa tavalla. SE voi, mikäli se pitää sitä järkevänä, ehdottaa valinnaista kasvokkain tapaamista Käyttäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi ja siten lujittamiseksi. Tällaisten kasvokkaisten tapaamisten järjestämisen sijaan SE voi päättää tilin jäädyttämisen jälkeen lopettaa tilin poistamalla sen pysyvästi. Kokouksen järjestäminen vai tilin poistaminen riippuu vain SE:n omasta harkinnasta. Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen irtisanomalla tilinsä ja jättämällä tilin SE:n mahdollisesti lunastettavaksi Käyttäjälle Rajoittamatta edellä mainittua, SE:llä on oikeus välittömästi irtisanoa Käyttäjätili, jos Käyttäjä käyttäytyy. joita SE oman harkintansa mukaan ei hyväksy tämän sopimuksen tai minkä tahansa muun asiakirjan, kuten käytännesääntöjen, mukaan, jotka on liitetty tähän sopimukseen tai johon muuten viitataan.

 

17. MUITA

 Tämä Sopimus ja kaikki SE:n perustamat SE-URL-osoitteiden toimintasäännöt muodostavat osapuolten koko sopimuksen tämän sopimuksen aiheesta ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset osapuolten välillä koskien tällaista aihetta. Tätä sopimusta tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei luovu mistään sivuliikkeestä tai laiminlyönnistä. Tässä käytetyt osioiden otsikot ovat vain mukavuussyistä, eikä niille saa antaa laillista merkitystä.

 

18. TEKIJÄNOIKEUDET

SE ja sen logot ovat SE:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki muut SE:ssä näkyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

 

19. TAVARAMERKIT

Tässä ja SE-URL-osoitteissa mainitut todellisten yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Tässä kuvatut esimerkkiyritykset, organisaatiot, tuotteet, verkkotunnukset, sähköpostiosoitteet, logot, ihmiset, ohjelmat ja tapahtumat voivat olla tieteisfiktiota. Yhdistäminen mihinkään todelliseen yritykseen, organisaatioon, tuotteeseen, verkkotunnukseen, sähköpostiosoitteeseen, logoon, henkilöön, ohjelmaan tai tapahtumaan ei ole välttämättä tarkoitettu eikä sitä pidä päätellä.

 

20. Evästeet

Google käyttää evästeitä tämän sivuston liikenteen analysoimiseen. Tietoja sivustomme käytöstäsi jaetaan Googlen kanssa tätä tarkoitusta varten. https://policies.google.com/technologies/cookies

 

 

 

 

21. VERKKOKAUPAN KÄYTTÖ- JA PALVELUYHTIÖN EHDOT

EE102439249 (verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille maailmanlaajuisesti. Pidätämme kaikki oikeudet muuttaa ehtoja ja hintoja. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tilaukset kerätään verkkokaupan valikoimasta lisäämällä tuotteet ostoskoriin. Tilaus vahvistetaan käyttämällä verkkokaupan check-out-toimintoa ostoksen maksamiseen. Vahvistamalla tilauksen hyväksyt nämä ehdot, tuotteiden hinnat ja toimituskulut. Vahvistus lähetetään sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on annettu tilauksen vahvistamisen yhteydessä. Sähköpostivahvistuksessa on lueteltu tilatut tuotteet ja hintaerittely.

Maksut voidaan veloittaa Stripen, Bamboran tai Paytrailin kautta.

Maksupalveluntarjoajien mahdolliset erityiset käyttö- ja palveluehdot on kirjoitettu sähköpostiin.

 

Jos haluat vaihtaa tai palauttaa tuotteita, ota ensin yhteyttä meihin saadaksesi ohjeet. Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi hyvityksen saamiseksi.

 

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus ennen tilauksen lähettämistä, ellei kyseessä ole tilaustuote. Peruutus tulee tehdä tilausjärjestelmän kautta, mikäli se ei ole mahdollista, kirjallisesti sähköpostitse verkkokaupan asiakaspalveluun.

Verkkokauppa vastaa myytyjen tuotteiden virheistä sovellettavan lain mukaisesti. Reklamaatiotapauksissa ota välittömästi yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen. Kuluttajalla on oikeus viedä riita kuluttajariitalautakuntaan verkkokaupan ja kuluttajan välisessä erimielisyydessä.

Pyydä tarjous
If you have any questions about these Terms Of Usage and Service, please contact us at:
Kakkutalo Gilan Oy
Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
Sähköpostiosoite: myynti@kakkutalogilan.fi
Puhelinnumero: +358 9 291 9377
mycake.fi
Business Register code: 0734977-4